دانلود سریال دانگ یی dong yi


متاسفانه این پست رو نمیدونم چرا یکی از افزونه هام پاک کرد.

ممجبور شدم از کچ جایگزینش کنم …

واقعا متاسفم

——————————————–

ܔ❀ بهترین های من ܓܨ

شبکه 3 شروع به پخش سریال دانگ یی کرده که روزای پنج شنبه ها ساعت 20:45 پخش میشه…

46478 دانلود سریال دانگ یی Dong Yi
این سریال تاریخی – درام دارای 60 قسمت هست .
خوبی سریال های کره ای اینه که مدت زمان یه سریالشون بیش از 60 دقیقه هست و از این 60 دقیقه چیزی از اولشو صرف مرور قسمت های قبلی نمی کنن که هیچ تازه اخرش قسمتهایی از قسمت بعد رو هم نمایش میدن و این 60 دقیقه حداقل چند موضوع رو شروع و تمومش میکنن بطوری که بعد از دیدن یک قسمت مثل اینه که یه فیلم سینمایی رو دیدید …
اما سریال های ایرانی رو نگاه کنید ( که به شخصه به هیچ عنوان نگاه نمیکنم ) نه از این نظر که بد کار میکنن نه بلکه از این نظر که یک هفته یا یک شب منتظرت میزان بعد بین 30 تا 45 دقیقه یه قسمت سریالو نشونت میدن که 5تا 15 دقیقه اولش رو صرف (تازه این خوبشه که 5 دقیقه بزاره و خیلی کم پیش میاد ) مرور قسمتهای قبلیش میکنه بعضی سکانس ها شو کش میده بیخودی که زمان بگزره و بعد هنوز چیزی نگزشته پیام بازرگانی میزارن اونم به مدت بیشاز 5 دقیقه … خوب آدم چی باید بگه … حالا فهمیدید که چرا نگاه نمیکنم …
اول مدت زمان همه ی قسمتاشو نگاه کنید ( ادم لذت میبره )

این لینکا رو برای این گزاشتم که اگر کسی نتونست یکی از قسمت هارو ببینه بتونه جبرانش کنه …

46479 دانلود سریال دانگ یی Dong Yi
دانگ یی (Dong Yi) قسمت 

:11:02:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :21:02:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :31:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :41:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :51:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :61:02:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :71:02:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :81:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :91:00:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :101:02:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :111:02:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :121:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :131:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :141:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :151:01:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :161:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :171:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :181:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :191:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :201:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :211:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :221:02:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :231:02:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :241:02:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :251:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :261:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :271:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :281:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :291:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :301:02:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :311:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :321:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :331:02:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :341:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :351:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :361:02:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :371:01:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :381:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :391:02:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :401:02:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :411:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :421:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :431:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :441:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :451:01:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :461:01:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :471:00:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :481:02:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :491:01:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :501:00:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :511:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :521:00:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :531:01:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :541:01:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :551:02:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت:561:00:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :571:04:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :581:00:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :591:03:00

دانگ یی (Dong Yi) قسمت :601:03:00

————————————————————————————–
خوب اینم 6 دسته لینک دانلود برای هر قسمت از سرور های مختلف :
46480 دانلود سریال دانگ یی Dong Yi
سری اول لینک دانلود از سایت : rapidshare.com
توی سری اول لینکها:
(لینک های قسمت های 14 و28 و از قسمت 44 تا 60 از رپید نیست )

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 2

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 3

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 5

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 6

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 7

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 8

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 9

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 10

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 11

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 12

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 13

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 14

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 15

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 16

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 17

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 18

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 19

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 20

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 21

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 22

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 23

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 24

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 25

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 26

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 27

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 28

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 29

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 30

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 31

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 32

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 33

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 34

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 35

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 36

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 37

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 38

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 39

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 40

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 41

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 42

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 43

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 44

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 45

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 46

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 47

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 48

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 49

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 50

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 51

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 52

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 53

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 54

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 55

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 56

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 57

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 58

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 59

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 60

46482 دانلود سریال دانگ یی Dong Yi

Video Format: Avi

سری دوم تا چهرم از لینک های دانلود :

rapidshare.com||depositfiles.com|extabit.com

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 1 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 2 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 3 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 4 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 5 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 6 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 7 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 8 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 9 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 10 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 11 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 12 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 13 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 14 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 15 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 16 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 17 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 18 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 19 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 20 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 21 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 22 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 23 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 24 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 25 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 26 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 27 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 28 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 29 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 30 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 31 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 32 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 33 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 34 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 35 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 36 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 37 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 38 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 39 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 40 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 41 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 42 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 43 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 44 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 45 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 46 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 47 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 48 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 49 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 50 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 51 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 52 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 53 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 54 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 55 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 56 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 57 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 58 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 59 : Download | Download | Download

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت 60 : Download | Download | Download

46483 دانلود سریال دانگ یی Dong Yi
سری ششم لینک ها :
یا از لینک های زیر مشاهده کنید و اگر دانلود منجر دارید دانلودشون کنید:

صفحه ی سایت ارائه دهنده (این لینک خراب شده خودم فهمیدم چرا کسی بهم نگفت به زودی درستشون میکنم.)

46481 دانلود سریال دانگ یی Dong Yi
برای زیر نویس هم براتون یه سایت گیر آوردم که میتونید زیر نویس های انگلیسی رو برای تمام 60 قسمت دانلود کنید دیگه با خودتون:
49459 دانلود سریال دانگ یی Dong Yi
اینم سری هفتم لینک ها که میتونید آنلاین هم ببنید و هم دانلود کنید.

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 60

[parts]:

 

1, 2, 3, 4, 5

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 59

[parts]:

 

1, 2, 3, 4, 5

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 58

[parts]:

 

1, 2, 3, 4, 5

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 57

[parts]:

 

1, 2, 3, 4, 5

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 56

[parts]:

 

1, 2, 3, 4, 5

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 55

[parts]:

 

1, 2, 3, 4, 5

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 54

[parts]:

 

1, 2, 3, 4, 5

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 53

[parts]:

 

1, 2, 3, 4, 5

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 52

[parts]:

 

1, 2, 3, 4, 5

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 51

[parts]:

 

1, 2, 3, 4, 5

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 50

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 49

[parts]:

 

1, 2, 3, 4, 5

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 48

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 47

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 46

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 45

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 44

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 43

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 42

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 41

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 40

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 39

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 38

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 37

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 36

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 35

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 34

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 33

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 32

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 31

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 30

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 29

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 28

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 27

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 26

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 25

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 24

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 23

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 22

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 21

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 20

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 19

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 18

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 17

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 16

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 15

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 14

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 13

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 12

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 11

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 10

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 9

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 8

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 7

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 6

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 5

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 4

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 3

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 2

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

دانگ یی (دونگ یی – Dong Yi ) قسمت : 1

[parts]:

 

1, 2, 3, 4

 

بنا به درخواست دوستان که لینکهای با فرمت mkv خواسته بودن

 

میتونید از اینجا از سرور www.mediafire.com اونارو دانلود کنید حجم فایلا حدودا 200 مگ هست منتها بعضی قسمتا به دوپارت تقسیم شدن.

دونگ یی (mkv) قسمت: 01.HAN.Lynx.84124FC1.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 01.HAN.Lynx.84124FC1.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 02.450p.HAN.Lynx.DFBD4FE9.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 02.450p.HAN.Lynx.DFBD4FE9.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 03.HAN.Lynx.27E35165.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 03.HAN.Lynx.27E35165.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 04.HAN.Lynx.3EAA167A.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 04.HAN.Lynx.3EAA167A.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 05.HAN.Lynx.5F7D55AC.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 05.HAN.Lynx.5F7D55AC.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 06.HAN.Lynx.4E6892A7.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 07.HAN.Lynx.B2B69CE7.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 07.HAN.Lynx.B2B69CE7.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 08.HAN.Lynx.324BD506.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 08.HAN.Lynx.324BD506.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 09.HAN.Lynx.1A0F43F0.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 10.HAN.Lynx.DF1099B7.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 11.HAN.Lynx.3CC5E353.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 12.HAN.Lynx.D758041B.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 13.HAN.Lynx.F4BEEFEC.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 13.HAN.Lynx.F4BEEFEC.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 14.HAN.Lynx.56D12049.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 14.HAN.Lynx.56D12049.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 15.HAN.Lynx.45A17B5F.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 15.HAN.Lynx.45A17B5F.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 16.HAN.Lynx.3F74351A.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 16.HAN.Lynx.3F74351A.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 17.HAN.Lynx.9C483FE8.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 17.HAN.Lynx.9C483FE8.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 18.HAN.Lynx.87BCDF97.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 19.HAN.Lynx.265857D0.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 20.HAN.Lynx.7BC5C97B.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 21.HAN.Lynx.A46A9C6C.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 22.HAN.Lynx.84BCDFE6.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 23.HAN.Lynx.E84C1155.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 23.HAN.Lynx.E84C1155.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 24.HAN.Lynx.C58B2923.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 24.HAN.Lynx.C58B2923.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 25.HAN.Lynx.9EA00F5F.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 25.HAN.Lynx.9EA00F5F.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 26.HAN.Lynx.82803B4E.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 26.HAN.Lynx.82803B4E.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 27.HAN.Lynx.6BB0BD41.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 27.HAN.Lynx.6BB0BD41.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 28.HAN.Lynx.B039F5FA.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 28.HAN.Lynx.B039F5FA.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 29.HAN.Lynx.0F2C1848.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 29.HAN.Lynx.0F2C1848.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 30.HAN.Lynx.4E63D1BF.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 31.HAN.Lynx.C608B52B.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 31.HAN.Lynx.C608B52B.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 32.HAN.Lynx.2219C981.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 32.HAN.Lynx.2219C981.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 33.HAN.Lynx.988502D5.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 33.HAN.Lynx.988502D5.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 34.HAN.Lynx.9B85DCAD.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 34.HAN.Lynx.9B85DCAD.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 35.HAN.Lynx.CA660B71.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 36.HAN.Lynx.EAC4EF2C.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 36.HAN.Lynx.EAC4EF2C.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 37.HAN.Lynx.C3756057.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 38.HAN.Lynx.93E18528.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 38.HAN.Lynx.93E18528.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 39.HAN.Lynx.0692C821.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 39.HAN.Lynx.0692C821.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 40.HAN.Lynx.F4FB5A2C.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 40.HAN.Lynx.F4FB5A2C.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 41.HAN.Lynx.D4A9AC6F.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 42.HAN.Lynx.18D34043.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 42.HAN.Lynx.18D34043.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 43.HAN.Lynx.962035DE.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 43.HAN.Lynx.962035DE.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 44.HAN.Lynx.DD6B6701.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 45.HAN.Lynx.39D9CA36.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 45.HAN.Lynx.39D9CA36.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 46.HAN.Lynx.AAE8A046.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 47.HAN.Lynx.6AC09FD4.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 47.HAN.Lynx.6AC09FD4.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 48.HAN.Lynx.B649BF96.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 49.HAN.Lynx.943B24F2.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 49.HAN.Lynx.943B24F2.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 50.HAN.Lynx.E1EAD790.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 51.HANrel.Lynx.DB3F5BBF.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 51.HANrel.Lynx.DB3F5BBF.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 52.HANrel.Lynx.B6C72759.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 53.HANrel.Lynx.AADD5669.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 53.HANrel.Lynx.AADD5669.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 54.HANrel.Lynx.954B8B28.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 54.HANrel.Lynx.954B8B28.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 55.HANrel.Lynx.80797099.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 55.HANrel.Lynx.80797099.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 56.HANrel.Lynx.B0A40048.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 57.HANrel.Lynx.CCC40451.mkv

دونگ یی (mkv) قسمت: 58.HANrel.Lynx.0837B0F9.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 59.HANrel.Lynx.2ADB9836.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 59.HANrel.Lynx.2ADB9836.zip.002

دونگ یی (mkv) قسمت: 60.END.HANrel.Lynx.6BC488EA.zip.001

دونگ یی (mkv) قسمت: 60.END.HANrel.Lynx.6BC488EA.zip.002

منبع : بهترین های من

این پست 1039 روز پیش منتشر شده است .
خوشحال میشم نظر شما رو هم بدونم


Mohammad N.


کپی از مطالب فقط بادرج لینک منبع مجاز هست درغیر این صورت حقی  بر عهده
شماســـت.

185 دیدگاه در “دانلود سریال دانگ یی dong yi”

 • veryyyyyyyyyyyyyyyyyyyy good
  man in ja ro beh hame doostam moarrefi kardam

 • حتما بایدflash pliers داشته باشم دوست دارم این فیلمو نگاه کنم ممنون از سایتتون

  • نه نرم افزاری که فرمت flv رو هم پشتیبانی کنه میتونه .

 • با سلام
  لطفا زیر نویس فارسی قسمت 60 افسانه دونگ یی رو بزارید.

 • یادش بخیر …..

 • سلام فیام بعدی افسانه دونگی چیه ؟؟؟؟؟

  • سلام

   نمیدونم البته یه حدثی دارم . اما حدثه بماند

 • آخه چرا دانلود نمیشه؟ازتون خواهش میکنم یه کاریش بکنید…..با تشکر

  • متاسفانه من آپشون نکردم که الان درستشون کنم .

 • سلام
  یه مدت پیش توضیح هر قسمت و عکساشو میزاشتین. الان هم هنوز توس سایتتون هست؟ پیداش نکردم!

  • بله از طریق دسته بندی موضوعی دونگی رو انتخاب کنید

 • میشه خواهشا زیرنویس دانلود شدنی بذارین پوستم کنده شد به خدا

 • آخ چرادانلودنمیکنههههههههههههههههههههههه

 • میشه لطف کنید یه سایت به من معرفی کنید که بتونم زیرنویس این سریالو دانلود کنم

  • متاسفانه تا اونجایی که یادم میاد زیر نویساش مچ بودند نمیشد جداشون کرد

 • سلام چرا نمیشه دانلود کرد باب من به این احتیاج دارم

  • سلام

   متاسفانه چند سال از تاریخ لینکا میگذره احتمالا سرور حذفشون کرده

 • خوب بود.

 • ببخشیید اینا نه تنها دوبله نشده است بلکه زیر نویس فارسی هم نداره…
  میشه حداقل با زیر نویسشو بذارید؟

  • نه فرصتش نیست؟ باید ببخشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

nucler